eFarma 2.0 – Prescripció electrònica integrada

eFarma 2.0 és una aplicació web que permet la prescripció electrònica ambulatòria integrada amb el projecte de Recepta Electrònica del Departament de Salut – SIRE -. Cobreix les diferents necessitats dins de l’àmbit sanitari, ja sigui per l’Atenció Primària, Especialitzada, Salut Mental o Sociosanitària.
eFarma 2.0 és un mòdul funcional X-ClinicPortal, la plataforma col·laborativa pel sector sanitari de SUNSET Tecnologies, desenvolupada sota les especificacions i estàndards del sector d’arquitectura oberta basada en Java.
eFarma 2.0 s’integra totalment a les estacions de treball del centre sanitari, segons el professional que està treballant i el pacient que està visitant. L’accés a l’aplicació segueix els estàndards definits pel Departament de Salut pel que fa referencia a seguretat, confidencialitat i auditoria d’accés al sistema.

Presentació del mòdul funcional

Engega-la i podràs veure un resum de les funcionalitats del mateix mòdul.

Presentació Prezi de eFarma 2.0

Modul eFarma 2.0

Suporta tota la funcionalitat prevista a SIRE

eFarma 2.0 suporta tota la funcionalitat prevista a SIRE dins de l’entorn de prescriptors:

 • Prescripció per principi actiu i per especialitat  farmacèutica
 • Posologia variable durant el dia
 • Modificacions i baixes de medicació
 • Impressió del full de medicació
 • Consulta de les prescripcions actives i històric de prescripcions
 • Consulta de les receptes
 • Missatgeria integrada amb SIRE i X-ClinicPortal
 • Circuit i informes de validació
 • Protegir i desprotegir prescripcions

A més, permet realitzar funcions especials

eFarma 2.0 permet realitzar funcions especials que no estan suportades a SIRE, com són:

 • Definició de preferits i plans terapèutics per centre i/o servei
 • Gestió de la medicació crònica
 • Assignació automàtica de l’UP per centre i procés assistencial.
 • Actualització automàtic del catàleg de fàrmacs del CatSalut
 • Indicació de les novetats terapèutiques i dels fàrmacs d’especial control mèdic.
 • Prescripció contra diagnòstic i episodi assistencial.
 • Fitxa tècnica del fàrmac directament des del Ministerio de Salud
 • Classificació dels fàrmacs el múltiples catàlegs, segons cada centre
 • Posologia per unitats de presentació i/o per principi actiu
 • Unitats d’administració definibles per l’usuari
 • Estadístiques de prescripció automàtiques en taules dinàmiques d’Excel.

Referències del mòdul

Actualment, eFarma 2.0 està instal·lat a diferents centres assistencials, tant d’atenció primària, com d’especialitzada, sociosanitària i de salut mental. Entre ells, podem destacar:

 • ABS gestionades per PAMEM a Barcelona ciutat
 • Centres de salut mental de Benito Menni
 • Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
 • Consorci Sanitari d’Igualada
 • Fundació Asil Hospital de Granollers
 • Hospital de San Rafael (Barcelona)
 • Centre de La Mercè (Hermanas Hospitalàries)
 • Centre de Martorell (Hermanas Hospitalàries)
 • Hospital de Sant Bernabé, Berga
 • Fundació San Hospital de La Seu d’Urgell
 • Hospital de Sant Celoni, Fundació privada
 • Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot
 • Consorci Sanitari del Garraf
 • Institut Català d’Oncologia
 • Fundació Privada Residència Santa Susanna (Caldes de Montbui)

CAPTURES del programa en acció

Clica per veure totes les pantalles del programa

pantalla 1 eFarma 2.0  pantalla 1 eFarma 2.0  pantalla 1 eFarma 2.0