Consorci Sanitari del Maresme

Consorci Sanitari del Maresme és un dels nostres referents tecnològics.

L’any 2007, vam implantar al territori del Maresme Central X-ClinicPortal, la solució tecnològica per a donar solució a les necessitats pròpies d’una gestió per càpita. Estem parlant d’un portal que, des d’un únic punt, permet l’accés de forma ràpida a la informació clínica dels usuaris oferint el sistema de seguretat i protecció de dades requerit pel sector.

La peça clau, però, radica en la total integració i transparència amb els projectes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com poden ser Històrica Clínica Compartida de Catalunya – HC3 – , Recepta electrònica – SIRE -, Imatge Digital (PIMED) o RCA.

Actualment, el focus està els processos col·laboratius entre diferents institucions sanitàries i el contínuum assistencial com, per exemple, la gestió del PreAlt, Llistes d’Espera SocioSanitàries, Guies Mèdiques o l’atenció al malalt crònic.